10 minutters video:
IFRS 16 compliance – fra byrde til nytte

 
Kravene som IFRS 16 setter til balanseføring og regnskapsmessig behandling av leie- og leasingavtaler er egnet til å skape hodepine for enhver CFO. Slik trenger det ikke være; faktisk kan selskapet på en enkel måte benytte anledningen til å skape bedre oversikt og kontroll.
 
Børsnoterte selskaper og andre virksomheter som følger IFRS har allerede fått kjennskap til kravene som følger av IFRS 16. Eller rettere sagt, CFO og teamet har fått erfare hva det kan bety av ressurskrevende arbeid når de skal få oversikt over alle avtalene.
 
Metoder skal velges, diskonteringsrater bestemmes, avtalevilkår tallfestes, balansetall og posteringer beregnes osv. Jobben blir større og mer komplisert av for eksempel opsjoner, fremtidige prisjusteringer, valuta og i hvor mange land selskapet har leie- og leasingavtaler.
 
Nesten 150 børsnoterte selskaper i Norden har tatt i bruk IFRS 16-løsningen fra House of Control. Det er en løsning som gjør det tungvinte og vanskelige arbeidet langt enklere og mindre tidkrevende for CFO og kollegene. Samtidig sikres presisjonen i beregninger og rapportering. Og, den sikrer kontinuiteten i arbeidet til neste år og fjerner personavhengighet.
 
For mange av kundene er dette grunn nok alene til å ta i bruk løsningen at den leder dem gjennom kravene i IFRS 16. «Rosinen i pølsa» er imidlertid funksjonaliteten som følger med i form av avtalehåndtering:
 
- En sentral oversikt over avtalene og lagring av dokumentene
- Muligheten for å kutte kostnader når avtalevilkår sammenlignes og ubrukt kapasitet kan elimineres
- Sikker kunnskap om fremtidige forpliktelser og likviditetseffekter
- Raskere budsjettering og mer treffsikre budsjetter
- Varslinger før viktige frister, for eksempel opsjoner og reforhandlinger
- Og mye mer
 
12. mai arrangerte vi et ti minutters webinar som ga et overordnet innblikk i vår IFRS 16-løsning. Webinaret ble filmet og du kan se det når det passer deg. 

Trykk på knappen under og registrér deg, så sender vi deg en link til webinaret.